Meld je aan: Grou energieneutraal met de Energie Mix

Doarpskoöperaasje Grou zet zich met Energiewerkplaats Fryslân en de gemeente in voor initiatieven die de energietransitie in de eigen omgeving willen versnellen. Met de Energie Mix Methode heeft Energiewerkplaats Fryslân een flink aantal dorpen op weg geholpen door inzicht en handelingsperspectief te geven in de energietransitie. Met de Energie Mix Methode ontdek je in drie stappen wat het betekent om als dorp energie-onafhankelijk en energieneutraal te worden en hoe je dat kunt bereiken. Samen met dorpsgenoten bepaal je de gewenste mix van energiemaatregelen en de vertaling naar de ruimte in en om het dorp. Hoeveel kun je besparen en wat moet je dan nog duurzaam opwekken?
De eerste avond wordt in groepen de diverse opties en technieken onderzocht en worden de visies vertaald naar mogelijke oplossingsrichtingen voor het hele dorp.
De tweede avond wordt, op basis van de resultaten van de eerste avond, in themagroepen de kennis uitgediept. Vervolgens wordt getracht een plan van aanpak voor het vervolg te maken: de eerste stappen die gezet moeten worden, welke volgorde en prioriteiten, procedures en de juiste contactpersonen.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 30 januari van 19:30 uur tot 22:00 uur. Locatie volgt nog. De inloop is om 19:15 uur, de toegang is uiteraard gratis. Meld je snel aan  bij dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl.