“Maar er zijn al zoveel clubs in Grou”

Klopt! We wonen in een actief dorp waar veel mensen een deel van hun vrije tijd besteden aan het verbeteren en ontwikkelen van Grou. Op allerlei gebieden en met veel initiatieven maken we als betrokken Grousters, verenigd in stichtingen, verenigingen of op een andere manier Grou steeds wat mooier. De Doarpskoöperaasje Grou is daar geen uitzondering op. Ook zij bevordert de brede welvaart, het welzijn, de leefbaarheid en de duurzaamheid van het dorp Grou. En ze doet meer: Doarpskoöperaasje Grou bewaakt de identiteit van het dorp en haar visie op de toekomst.

 

Een verschil met veel andere organisaties is dat de Doarpskoöperaasje vernieuwing en verbetering bevordert door deze organisaties te faciliteren en te ondersteunen. Maar ook door initiatieven van belangengroepen in het dorp samen te brengen, te coördineren en waar nodig en mogelijk te versterken. Ze doet dat door gebruik te maken van de expertise en ervaring die in Grou aanwezig is in mensen, stichtingen, verenigingen, clubs en organisaties. Door hen te faciliteren, samen te brengen en waar nodig of wenselijk te ondersteunen met raad en middelen. De Doarpskoöperaasje initieert verder ook eigen, vaak grotere projecten.

 

De Doarpskoöperaasje organiseert slagkracht door het inrichten van een organisatie met enerzijds vrijwilligers en anderzijds met professionele, betaalde expertise en inzet in de vorm van een dorpsmanager. Het bestuur en de dorpsmanager onderhouden nauwe banden met B&W en gemeenteraad van Leeuwarden. Verder ziet de Doarpskoöperaasje het werven van financiële middelen als een belangrijke voorwaarde om haar bijdrage blijvend te kunnen leveren en om projecten mede mogelijk te maken.

 

Meer weten over de Doarpskoöperaasje Grou? Kijk eens rond op de website. Deze is nog volop in ontwikkeling. Heeft u ideeën, suggesties of vragen? Of wilt u ook een bijdrage leveren? Via

www.doarpskooperaasjegrou.nl leest u meer en kunt u ons mailen.