Multifunctioneel Centrum in Grou

Eén van de projecten van de coöperatie is het realiseren van een multifunctioneel centrum in het oude Blokkerpand in de hoofdstraat. Het bewerkstelligen van een MFC is een langgekoesterde wens van de inwoners van Grou. Daarom heeft de Doarpskoöperaasje met de vorige eigenaren van het Blokkerpand een voorlopige koopovereenkomst gesloten om deze wens te verwezenlijken. Momenteel wordt onder leiding van de dorpsmanager Alberto Kinderman gewerkt aan de planontwikkeling van het pand en aan het treffen van voorbereidingen om tot een sluitende exploitatie te komen. We hopen de komende periode meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang van dit project en in samenwerking met de gemeente Leeuwarden tot definitieve aankoop over te kunnen gaan.