Meet Ups op een zondagmiddag in Grou; met verrassende onderwerpen, een interessante spreker, film of kunst. Langzaam wint dit idee aan bekendheid. De eerste twee waren een succes met een actieve, energieke sfeer en positieve reacties van de deelnemers. De bedoeling ervan is om nieuwe dingen te horen of zien, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over het thema. Wat betekent het voor Grou of wat betekent het voor jezelf.

De derde Zondagmiddag Meet Up is op 24 maart, in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, 9001 AA Grou

Inloop: 14.30 uur met koffie en thee. Start is om 15 uur. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

Deze middag vertonen we een film, Down to Earth uit 2015, van Renata Heinen en Rolf Winters. Een Nederlands gezin met drie kinderen van toen 6, 7 en 10 jaar gaat op reis, hun succesvolle leven en alle bezittingen achter zich latend. Het reizen blijkt nog niet zo eenvoudig. Maar als ze écht zaken gaan loslaten, volgen er bijzondere ontmoetingen met vertegenwoordigers van inheemse bevolkingen op alle continenten. De stamoudsten wereldwijd denken opvallend hetzelfde over de plaats van de mens op Moeder Aarde. De reis – en de documentaire – wordt een spirituele ervaring.

De film duurt anderhalf uur, is Engels ingesproken en Nederlands ondertiteld. Na afloop is er volop ruimte om onze indrukken met elkaar uit te wisselen. Wat zegt ons dit verhaal? Hoe leven deze hoofdpersonen van de documentaire en kunnen wij hiervan leren? Welk effect zou het hebben gehad op het gezin, op de drie kinderen?

Meld je aan via meetupsgrou@gmail.com en ontvang ongeveer 48 uur vooraf onze bevestiging.

De laatste Meet Up van dit proefseizoen is op 21 april. Informatie over deze middag  volgt later.

Voor nadere informatie over de organisatie hierachter: mail met dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl of bel met de dorpsmanager 06 – 46103683

Een nieuw idee is geboren in Grou: Meet Ups op een zondagmiddag. Met verrassende onderwerpen, een interessante spreker, film of kunst. Met de bedoeling elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over het thema. Wat betekent het voor Grou of wat betekent het voor jezelf.

De eerste Zondagmiddag Meet Up is op 21 januari in het catechisatie lokaal van de PKN, tegenover de St. Piterkerk aan de Kerkstraat 3.

Inloop: 14.30 uur met koffie en thee. Start is om 15 uur. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

Het onderwerp is Voedsel van Friese Bodem en dit wordt ingeleid door Grouster Joël van den Broek, eigenaar en initiatiefnemer van Yn ‘e Sinnefarm. Joël zegt bijvoorbeeld: “Bodem en bodem verschillen nogal van elkaar. Wij werken graag op Friese grond én we zorgen er goed voor. Daardoor is onze groente vol van belangrijke voedingsstoffen. Het draagt echt bij aan gezondheid.” Maar hoe werkt dit allemaal in de praktijk? Dat gaan we van hem horen. En zouden we in Grou het hele jaar rond kunnen eten van eigen bodem? Ook interessant.

Na het verhaal van Joël van den Broek en ons gesprek er over, gaan we aan de slag. Elke liefhebber van handen uit de mouwen kan aan het werk in de keuken met Friese wintergroente. Je maakt kennis met een oude werkwijze om groenten te bewerken voor lange houdbaarheid. Leuk om te herontdekken!

Meld je aan via meetupsgrou@gmail.com en ontvang ongeveer 48 uur vooraf onze bevestiging.

De volgende Meet Ups zijn op 25 februari, 24 maart en 21 april. Informatie over deze middagen volgt later.

Voor nadere informatie over de organisatie hierachter: mail met dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl of bel met de dorpsmanager 06 – 46103683

Doarpskoöperaasje Grou zet zich met Energiewerkplaats Fryslân en de gemeente in voor initiatieven die de energietransitie in de eigen omgeving willen versnellen. Met de Energie Mix Methode heeft Energiewerkplaats Fryslân een flink aantal dorpen op weg geholpen door inzicht en handelingsperspectief te geven in de energietransitie. Met de Energie Mix Methode ontdek je in drie stappen wat het betekent om als dorp energie-onafhankelijk en energieneutraal te worden en hoe je dat kunt bereiken. Samen met dorpsgenoten bepaal je de gewenste mix van energiemaatregelen en de vertaling naar de ruimte in en om het dorp. Hoeveel kun je besparen en wat moet je dan nog duurzaam opwekken?
De eerste avond wordt in groepen de diverse opties en technieken onderzocht en worden de visies vertaald naar mogelijke oplossingsrichtingen voor het hele dorp.
De tweede avond wordt, op basis van de resultaten van de eerste avond, in themagroepen de kennis uitgediept. Vervolgens wordt getracht een plan van aanpak voor het vervolg te maken: de eerste stappen die gezet moeten worden, welke volgorde en prioriteiten, procedures en de juiste contactpersonen.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 30 januari van 19:30 uur tot 22:00 uur. Locatie volgt nog. De inloop is om 19:15 uur, de toegang is uiteraard gratis. Meld je snel aan  bij dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl.