Gezamenlijk voor een bestendig sterk en leefbaar dorp

De Doarpskoöperaasje Grou bevordert de brede welvaart, het welzijn, de leefbaarheid en de duurzaamheid van het dorp Grou. Ze bewaakt de identiteit van het dorp en haar visie op de toekomst.