Doarpskoöperaasje Grou

Al vele jaren werken verenigingen en stichtingen in Grou samen in het informele overleg Grou Breed. Voorzitters en bestuursleden van in Grou actieve verenigingen, zoals Pleatslik Belang Grou, Businessclub Grou en stichtingen zoals De Krite, Grou Aktief, FFF etc. komen regelmatig bijeen om activiteiten op elkaar af te stemmen e informatie uit te wisselen. Doarpskoöperaasje Grou U.A. is opgericht…

Lees verder…