Onder begeleiding van Energiestichting Fryslân bundelden twintig enthousiaste inwoners onlangs hun krachten tijdens de tweede bijeenkomst van de Energie Mix Grou. Hun dromen over hoe ons dorp het beste energie kan opwekken werden omgezet in concrete plannen. Het resultaat? Een veelbelovend rapport dat in juni 2024 wordt gepresenteerd als startpunt voor de oprichting van een energiecoöperatie. Deze coöperatie, onderdeel van Doarpskoöperaasje Grou, kan niet alleen bijdragen aan de energievoorziening voor het dorp maar ook aan het bekostigen van maatschappelijke projecten voor onze gemeenschap. Samenwerking met Grou 2030 is daarbij nuttig en noodzakelijk om onze duurzaamheid te bevorderen.

De inspirerende avonden zijn een prachtig voorbeeld van de manier waarop we door samenwerking en betrokkenheid gezamenlijk bouwen aan een stralende toekomst voor Grou. Doe ook mee en laat ons dorp nog groener en energieker worden!

Wil je ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan en word (gratis) lid: www.doarpskooperaasjegrou.nl

In het onlangs vernieuwde Oostergoo vond op 23 april de algemene ledenvergadering (ALV) plaats van Doarpskoöperaasje Grou. Deze bijeenkomst trok ongeveer 55 van de 230 leden. Zij kwamen niet alleen samen om te luisteren naar de stand van zaken maar namen ook actief deel aan het gesprek over de toekomst van ons dorp.

 

Het bestuur opende de vergadering met een helder overzicht van de financiële situatie, wat een sterke basis legde voor de rest van de avond. Vervolgens was er een belangrijk moment waarop de eerste leden van de nieuwe ledenraad zich presenteerden. Zij werden warm onthaald met applaus, wat de positieve en gezamenlijke sfeer van de avond benadrukte.

 

De kern van de avond was de presentatie van ambitieuze plannen door het bestuur en de dorpsmanager. Deze plannen omvatten onder meer de oprichting van een multifunctioneel centrum, dat als kloppend hart van diverse activiteiten binnen het dorp zal functioneren. Daarnaast werden er plannen benoemd voor ruimtelijke ontwikkelingen en werd de bijzondere plaats van ons dorp binnen het nationaal park Alde Feanen benadrukt. Een nieuw initiatief dat veel enthousiasme ontving, was het voorstel voor de oprichting van een energiecoöperatie, gericht op duurzaamheid en zelfvoorziening van ons dorp.

 

De leden reageerden niet alleen met instemming op deze plannen maar brachten ook opbouwende kritische geluiden naar voren. Deze dynamiek versterkte het gevoel van betrokkenheid en gemeenschapszin, wat belangrijk is voor het succes van onze Doarpskoöperaasje.

 

Wil je ook meedenken en meebeslissen over de toekomst van ons dorp? Sluit je dan aan en word (gratis) lid.

Samen bouwen we aan een toekomst die even ambitieus als duurzaam is.

Grou, De Kracht van Kunst – Zondagmiddag Meet Up

In Grou sluiten we het eerste seizoen Meet Ups op Zondagmiddag af met het thema Kunst. Waarom raakt een bepaald lied, gedicht of kunstwerk ons? En een ander helemaal niet? Waarom maken mensen überhaupt kunst? Op die vragen gaan we in.

Marije Hage geeft een inleiding en vertelt daarbij ook haar eigen verhaal als predikant en kunstenaar.

 

Deze vierde Zondagmiddag Meet Up is op 21 april, in CBS NijDjip, Jongema 4, Grou

Inloop: 14.30 uur met koffie en thee. Start is om 15 uur. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

Het thema wat deze middag centraal staat is dus de kracht van kunst en in het laatste deel van deze middag gaan we weer in gesprek hierover met elkaar. Deze keer willen we vragen of iedereen zelf ook iets mee wil nemen van huis. Iets dat je mooi vindt, wat je aanspreekt.

Dat kan een lied zijn, een tekst, een schilderij, een tekening, een beeldje of iets anders.

 

Meld je aan via meetupsgrou@gmail.com en ontvang ongeveer 24 uur vooraf onze bevestiging.

Voor nadere informatie over de organisatie hierachter: mail met dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl of bel met de dorpsmanager 06 – 46103683

Voor wie niet weet wat een Meet Up kan omvatten: het is een bijeenkomst met verrassende onderwerpen, een interessante spreker, film of kunst. De bedoeling ervan is om nieuwe dingen te horen of zien, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over het thema. Wat betekent het voor Grou of wat betekent het voor jezelf? De eerste drie waren een succes met een actieve, energieke sfeer en positieve reacties van de deelnemers.

Een volgende serie Zondagmiddag Meet Ups start in het najaar van 2024. Je inbreng en tips voor ideeën zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via ons mailadres.

manager 06 – 46103683