Grou, De Kracht van Kunst – Zondagmiddag Meet Up

In Grou sluiten we het eerste seizoen Meet Ups op Zondagmiddag af met het thema Kunst. Waarom raakt een bepaald lied, gedicht of kunstwerk ons? En een ander helemaal niet? Waarom maken mensen überhaupt kunst? Op die vragen gaan we in.

Marije Hage geeft een inleiding en vertelt daarbij ook haar eigen verhaal als predikant en kunstenaar.

 

Deze vierde Zondagmiddag Meet Up is op 21 april, in CBS NijDjip, Jongema 4, Grou

Inloop: 14.30 uur met koffie en thee. Start is om 15 uur. Uiterlijk 17.00 uur sluiten we af. Iedereen is welkom en de entree is gratis.

Het thema wat deze middag centraal staat is dus de kracht van kunst en in het laatste deel van deze middag gaan we weer in gesprek hierover met elkaar. Deze keer willen we vragen of iedereen zelf ook iets mee wil nemen van huis. Iets dat je mooi vindt, wat je aanspreekt.

Dat kan een lied zijn, een tekst, een schilderij, een tekening, een beeldje of iets anders.

 

Meld je aan via meetupsgrou@gmail.com en ontvang ongeveer 24 uur vooraf onze bevestiging.

Voor nadere informatie over de organisatie hierachter: mail met dorpsmanager@doarpskooperaasjegrou.nl of bel met de dorpsmanager 06 – 46103683

Voor wie niet weet wat een Meet Up kan omvatten: het is een bijeenkomst met verrassende onderwerpen, een interessante spreker, film of kunst. De bedoeling ervan is om nieuwe dingen te horen of zien, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over het thema. Wat betekent het voor Grou of wat betekent het voor jezelf? De eerste drie waren een succes met een actieve, energieke sfeer en positieve reacties van de deelnemers.

Een volgende serie Zondagmiddag Meet Ups start in het najaar van 2024. Je inbreng en tips voor ideeën zijn van harte welkom, bijvoorbeeld via ons mailadres.

manager 06 – 46103683

Eén van de projecten van de coöperatie is het realiseren van een multifunctioneel centrum in het oude Blokkerpand in de hoofdstraat. Het bewerkstelligen van een MFC is een langgekoesterde wens van de inwoners van Grou. Daarom heeft de Doarpskoöperaasje met de vorige eigenaren van het Blokkerpand een voorlopige koopovereenkomst gesloten om deze wens te verwezenlijken. Momenteel wordt onder leiding van de dorpsmanager Alberto Kinderman gewerkt aan de planontwikkeling van het pand en aan het treffen van voorbereidingen om tot een sluitende exploitatie te komen. We hopen de komende periode meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang van dit project en in samenwerking met de gemeente Leeuwarden tot definitieve aankoop over te kunnen gaan.

Doarpskoöperaasje Grou zet zich – in nauwe samenwerking met Grou2030, Energiewerkplaats Fryslân en de gemeente – in voor initiatieven die de energietransitie in de eigen omgeving willen versnellen. Met de Energie Mix Methode heeft Energiewerkplaats Fryslân een flink aantal dorpen op weg geholpen door inzicht en handelingsperspectief te geven in de energietransitie. Met de Energie Mix Methode ontdek je in drie stappen wat het betekent om als dorp energie-onafhankelijk en energieneutraal te worden en hoe je dat kunt bereiken. Samen met dorpsgenoten bepaal je de gewenste mix van energiemaatregelen en de vertaling naar de ruimte in en om het dorp. Hoeveel kun je besparen en wat moet je dan nog duurzaam opwekken?

 

Kijk voor meer informatie op Denk mee over Grou energieneutraal – Doarpskoöperaasje Grou (doarpskooperaasjegrou.nl). Wil je meedenken en meedoen? Stuur dan een bericht naar info@dkgrou.nl